Pakalpojumi

Izstrādājam Interjera projektus gan privātām telpām – dzīvokļiem un mājām, gan sabiedriskiem objektiem – kafejnīcām, birojiem, veikaliem, saloniem un citām telpām.
Ērtāko telpu plānojumu, krāsu risinājumus vai sienu noformējuma vadlīnijas, sniedzam kā Interjera konsultācijas. Ja informācijas ir daudz, un vēlaties labāk tās piefiksēt, piedāvājam Interjera skiču projektu - vienkāršāks un izmaksās lētāks kā tehniskais projekts. Interjera Tehniskais projekts, ietver būvniecības* un dekorēšanas uzdevumus, zīmējumus, rasējumus,  materiālu kodus un iegādes vietas u.c. informāciju meistariem.  Kā papildus pakalpojums iespējama Autoruzraudzība.

* būvniecība, kas saistīta ar interjera dekorēšanu un papildināšanu, neskarot ēkas nesošās konstrukcijas vai komunikāciju sistēmas.